Välkommen hem

Vi har Gudstjänst i Skogakyrkan, varje söndag 11.00

från 23 juni till 4 augusti kl 10.00

det händer alltid något i kyrkan.

Veckobrev

Registrera dig för att få vårt nyhetsbrev till din mail varje vecka.
Ord av uppmuntran, utmaning och information om vad som händer i församlingen.

Gudstjänst

Vi sjunger sånger tillsammans som ett sätt att tillbe Gud och vi tar upp kollekt som ett annat sätt att prisa Gud. Vi ber tillsammans, informerar om kommande events och aktiviteter.  Efter en stund går barnen i väg till söndagsskola och vi andra lyssnar till en predikan utifrån Bibeln som hålls av pastorerna eller någon annan ledare i församlingen.  

Ibland är det en gästande förkunnare. Predikan syftar till att ge vägledning, kraft och utmaning för veckan som kommer. Vi avslutar sedan gudstjänsten med lovsång, delgivning och förbön. En gång i månaden firar vi nattvard. Efter Gudstjänsten fikar vi tillsammans i kafédelen.  Alla oavsett tro är välkomna till Skogakyrkan. 

Vill du veta mer kontakta
Christer Roshamn
es.nakrykagoksobfsctd@retsirhc

Vill du att vi ber för något?

Du är välkommen att skicka in ditt böneämne till oss i kyrkan, oavsett vad det är. Du kan vara anonym, eller lämna en kontaktuppgift om du vill att vi svarar till dig. Undvik detaljerade personuppgifter, och om det är känsliga uppgifter som inte bör skickas över nätet är det bättre att du tar kontakt med oss direkt eller i samband med en bönesamling eller gudstjänst.