Skicka in ett böneämne

Vi tror att Gud hör bön och vill hjälpa alla människor.

Här till höger har du möjlighet att skicka in dina böneämnen till Skogakyrkan. Vi läser inkomna böneämnen minst en gång i veckan, tisdagkvällar, varefter vi ber för vart och ett. Berätta gärna också när du får bönesvar - det uppmuntrar oss alla.

Böneämnen handhas enbart av en begränsad grupp förebedjare och publiceras ALDRIG på websidan. Om Du önskar, kan vi lyfta upp böneämnet vid våra samlingar för att fler ska kunna hjälpa till att be. Detta behöver Du dock skriva specifikt.

Har Du ett mer akut böneämne, ber vi Dig ta kontakt med någon av Skogakyrkans pastorer. Telefonnummer hittar Du på kontaktsidan. Naturligtvis kan Du vara anonym.

Meddelandet skickas via e-post och utan kryptering. Ta personlig kontakt vid känsliga ämnen.

Skicka in ett böneämne

Powered by BreezingForms