Träff för daglediga

Träff för dig som är ledig dagtid.

Vi träffas varje torsdag kl 13.00-15.00

Träffarna inleds med en kort andakt, därefter något intressant inslag,
musik eller likande. Vi avslutar med fika och gemenskap kring borden

Du kan se nästa planerade träff här till höger.
Kontaktperson Britt-Marie Lindholm.

 

Välkommen!