Gudstjänst

På söndagar träffas vi till Gudstjänst i Skogakyrkan.

En gudstjänst innehåller normalt musik, information om församlingen, kollekt, sång, predikan och bön. De som är lite yngre träffas i Söndagsskolan och Söndagsklubben. Efter Gudtjänsten fortsätter gemenskapen kring fikabordet där du som kommer för första gången naturligtvis bjuds på fikat!

Gudstjänsten börjar kl 11.00 under höst - vinter - vår, medan vi under sommarveckorna träffas vi kl 10.00 för att sedan hinna njuta av vädret.

Välkommen

Kommande gudstjänster

27 sep
11:00 - 12:15 Gudstjänst

Gudstjänst med lovsång och predikan

Söndagsskola

Ta med egen fika

Välkommen om du är frisk och inte ingår i någon riskgrupp
Vi samlas högst 50 personer och håller avstånd till varandra. För att alla som vill komma ska veta om de får plats är det viktigt att du anmäler dig.

Anmälan till Gudstjänst

27 sep
14:00 Gudstjänst med bön och lovsång

En enkel gudstjänst med predikan, bön, delgivning och lovprisning

Välkommen om du är frisk och inte ingår i någon riskgrupp
Vi samlas högst 50 personer och håller avstånd till varandra. Anmäl dig för att veta att du har en plats.

Anmälan till Gudstjänst

on 30 sep
13:00 - 14:30 Gudstjänst mitt i veckan

Välkommen till en enkel gudstjänst mitt i veckan
med sång, andakt, nattvard och gemenskap