Gudstjänst

På söndagar träffas vi till Gudstjänst i Skogakyrkan.

En gudstjänst innehåller normalt musik, information om församlingen, kollekt, sång, predikan och bön. De som är lite yngre träffas i Söndagsskolan och Söndagsklubben. Efter Gudtjänsten fortsätter gemenskapen kring fikabordet där du som kommer för första gången naturligtvis bjuds på fikat!

Gudstjänsten börjar kl 11.00 under höst - vinter - vår, medan vi under sommarveckorna träffas vi kl 10.00 för att sedan hinna njuta av vädret.

Välkommen

Kommande gudstjänster

21 jan
11:00 - 13:00 Gudstjänst

Stojan Gajicki
Mikael Lundström mfl
Kyrkkaffe
Gemensamt med Kristna gemenskapen i Bro

28 jan
11:00 - 13:00 Gudstjänst

Anders Åhlén
Malin och Per Cederberg mfl
Kyrkkaffe

4 feb
11:00 - 13:00 Gudstjänst