Kommande gudstjänster

24 okt
11:00 - 13:00 Gudstjänst

Gudstjänst
Anders Åhlén predikar
Musiken leds av David Ekholm, Oscar Stålham mfl
Enkelt kyrkkaffe 

31 okt
11:00 - 13:00 Gudstjänst

Gudstjänst
Oscar Stålham predikar

Enkelt kyrkkaffe

7 nov
11:00 - 13:00 Gudstjänst

Gudstjänst