Kommande gudstjänster

1 aug
10:00 - 11:00 Gudstjänst med nattvard

Gudstjänst med nattvard
Håkan Flank predikar och musiken leds av Runa Åhlén

8 aug
10:00 - 11:00 Gudstjänst

Gudstjänst

Musiken leds av Arlette Irankunda med familj

15 aug
11:00 - 13:00 Gudstjänst

Gudstjänst
Oscar Stålham predikar och musiken leds av Malin och Per Cederberg mfl.