Kören

Gillar du att sjunga i kör?

Vi övar tillsammans och sjunger i gudstjänten i samband med jul och påsk, och ibland vid något extra tillfälle.

Körens musikaler brukar vara både välbesökta och uppskattade. Håll utskik i almanackan!

Video från musikalen, Kärlekens väg - 2016-12-18 Längd: 49min.

Kärlekens väg - Gabiel kommer till Maria med ett besked.

 

 

Kommande gudstjänster

21 okt
11:00 - 13:00 Gudstjänst

Gudstjänst med bön och lovsång
Oscar Stålham
Barnkören
Malin och Per Cederberg
Söndagsskola
Kyrkkaffe

28 okt
11:00 - 13:00 Gudstjänst

Gudstjänst
Stojan Gajicki
Marie Byström mfl
Söndagsskola
Kyrkkaffe

4 nov
11:00 - 13:00 Gudstjänst med nattvard

Gudstjänst med nattvard
Stojan Gajicki
Runa Åhlén mfl
Kyrkkaffe