Kommande gudstjänster

22 maj
11:00 - 13:00 Gudstjänst

Rune Lundström predikar
Barnkören samt Marie Widenborg, Stefan Andersson och Zjenja Malmlöf mfl leder musiken
Söndagsskolans avslutning
Kyrkkaffe

29 maj
11:00 - 13:00 Gudstjänst

Anders Åhlén predikar
Runa Åhlén mfl leder musiken
Kyrkkaffe

5 jun
11:00 - 13:00 Gudstjänst