Kalender

Ladda ner som iCal-fil
Gudstjänst med nattvard
Söndag, 7. November 2021, 11:00 - 13:00
Den här upprepningen är ett undantag till det normala mönstret
Träffar : 28

Predikan av Oscar Stålham
Vi minns de som avlidit under den senaste tiden
Musik med Runa Åhlén, Zjenja Malmlöf samt Malin och Per Cederberg mfl

Kyrkkaffe