Univida – en skola för Brasiliens framtid

I nordöstra Brasilien ligger miljonstaden Fortaleza, en stad med ca 550 kåkstäder, de flesta i utkanterna av staden. I ett sådant område finns sedan mitten av 1990-talet Univida (tidigare CBC), en skola för fattiga barn från kvarteren runtomkring. 

Skolan ger barnen extra undervisning, utöver det som den bristfälliga, statliga skolan erbjuder. Barnen går i statlig skola på förmiddagarna och kommer till Univida på eftermiddagarna och vice versa. Eleverna, som kommer från fattiga familjer, bjuds på lunch och får tillfälle att studera teoretiska och estetiska ämnen.

Skogakyrkans Secondhand ger nu pengar direkt till skolan i stället för det tidigare extrastödet till en lärarlön för äldre elever som söker högskolor och universitet.

Tack vare Univida har många barn hindrats från att bli gatubarn och att hamna i kriminella gäng, drogberoende, prostitution etc. Ett viktigt syfte med skolan är att ge barnen förutsättningar att senare kunna komma in på högskolor och universitet.
Skolan har totalt ca 370 elever mellan 7 och 17 år.

För ytterligare info: www.univida.org