Thailand

Thailand
Den dominerande religionen är buddismen som ca 95 % av befolkningen bekänner sig till. 4 % är muslimer och hinduer. I kvarvarande 1 % av befolkningen ingår kristna.

Bibelskola i Thailand

Bibelskolan ”Harvest Training Center” ligger i Tha Song Yang i nordvästra Thailand, nära gränsen till Burma. Skolan startades av Praphan Wichitphonpaiboon, som tillsammans med flera medarbetare driver bibelskolan och ett elevhem för barn och ungdomar. 

Praphans vision är, att eleverna efter ett år på bibelskolan ska återvända hem till sina byar och sprida evangeliet. Efter flera års arbete bland karener i bergsbyarna i trakten, har många kommit till tro och små församlingar har grundats i flera byar.
Bibelskolan har för närvarande 11 elever, varav några är från Burma.
Förutom studierna på skolan deltar eleverna i olika uppgifter. Ett exempel är att de åker ut till bergsbyarna runt omkring och berättar om evangeliet. Ett annat exempel är grönsaksodling, som ger ett bidrag till uppehället på skolan.

Bild från en av församlingens samlingar

De barn och ungdomar som bor i elevhemmet går i stadens skola och kommer framför allt från byarna i bergen. De får undervisning i Guds ord och deltar i olika aktiviteter under veckorna.
Varje söndag firas gudstjänst och många troende kommer då från de närmaste byarna för att delta. Efter gudstjänsten äter alla tillsammans.

Bibelskolan stöds av oss och en församling i Singapore. De lever under mycket knappa förhållanden och det är tack vare att de, utöver sina studier, bidrar med praktiskt arbete och odlar grönsaker som de klarar det nödvändigaste för sitt uppehälle.

Skogakyrkan ger varje år 30 000 kr till verksamheten. Pengarna går bl.a. till underhåll och reparationer av byggnaderna, elevernas mat samt undervisningsmaterial.

För ytterligare info: kontakta Anders Åhlén.