Grekland

threads of hope hellas
threads of hope hellas

Människohandeln i Europa fortsätter att växa. I Europa flyttas 100 000-tals människor varje år över landsgränserna för att exploateras och utnyttjas, de flesta inom sexindustrin eller som billig arbetskraft. I flera av Europas länder är prostitution laglig, till exempel i Grekland.

I Aten arbetar Eva-Lena Hellmark genom Evangeliska Frikyrkan mitt bland över 300 bordeller i Red Light-distriktet.

Skogakyrkan stödjer henne i arbetet för att ge kvinnor utsatta eller i riskzonen för människohandel möjlighet till egen försörjning. erbjuds arbetstillfällen till kvinnor som lämnat i liv i prostitution. Arbetena bygger på att skapa förtroendefulla relationer och kräver tid och tålamod. Varje fri och återupprättad person är en seger!

Du kan följa Treads of Hope på Instagram: @threadsofhopehellas