Vi är Skogakyrkan

Församlingen

Vi är en karismatisk och evangelikal frikyrka som tillhör samfundet Evangeliska Frikyrkan (EFK)

I Skogakyrkan möts människor med olika ålder, bakgrund, yrken och intressen, men med ett gemensamt – vi vill leva i en nära gemenskap med Gud och hans son Jesus. Vi vill också leva i gemenskap med andra kristna. Många av oss möts på söndagarna för att fira gudstjänst ttillsammans.

Vi är en växande församling på ca 250 medlemmar i olika åldrar. Vi har många barn och tonårsfamiljer. Alla oavsett tro är välkomna till Skogakyrkan.

Vår tro

Vi tror att Jesus Kristus är unik, Guds enfödde Son och den enda vägen till Gud. Jesus Kristus själv blev människa, levde ett liv utan synd här på jorden, men tog vår synd på sig när han dog för vår skull. Vi tror att Jesus Kristus dog på korset och uppstod på den tredje dagen. Eftersom Jesus dog i vårt ställe, förlåter Gud, av nåd, den människa som omvänder sig och tror på Jesus Kristus och hans frälsningsverk.

Värderingar

Vad är en församling/kyrka?

I en församling/kyrka möts människor med de mest skiftande intressen, yrken och åldrar. Det är alltså inte något gemensamt intresse som är orsaken till att man möts, utan det som är gemensamt, är att man har fått en relation till Gud genom Jesus Kristus! I församlingens gemenskap får man sen relationer till varandra, och det är precis det som är en församling: Människor som har relationer till varandra och till Gud genom Jesus Kristus!

I Bibeln finns många bilder på vad en församling är, bl.a. en kropp (alla är delar i kroppen och Kristus är huvudet), ett tempel (en plats/gemenskap där man tillber Gud och där Gud talar), ett kärleksförhållande (älska Gud och älska varandra) och ett pågående husbygge. Det sistnämnda säger också mycket! En församling består inte av en massa perfekta människor eller är någonting helt färdigt, utan människor som är på väg och där alla har kommit olika långt i sin vandring. Det är en pågående händelse! Huset växer när delar fogas samman, dvs när relationer uppstår med varandra och med Gud.

En församling/kyrka liknar alltså inte något annat i samhället, varken olika föreningar eller organisationer. Den är något unikt! Den är Jesu kropp på jorden idag!

Organisation

Församlingens ledning är strukturerad i Församlingsråd och Äldsteråd.

Församlingsrådet fungerar som en styrelse. Där ingår också ansvar för den ekonomiska delen.

Äldsterådet anger den ideologiska riktningen. Båda råden arbetar sömlöst tillsammans.

Vi har också grupper som ansvarar för fastigheten, missionen, omsorgen, daglediga, Barn- och Ungdom.

Anställda

Christer Roshamn, pastor med fokus på evangelisation,
es.nakrykagoksobfsctd@retsirhc

Hannah Larsson, ungdomsledare,
es.nakrykagoksobfsctd@hannah

Kjell Waern, pastor med inriktning på herdeskap och församlingsbygge,
un.nreawobfsctd@llejk

Äldsterådet

Christer Roshamn
Håkan Flank
Malin Cederberg
Marianne Källberg
Pelle Nordell
Per Olof Danielsson

es.nakrykagoksobfsctd@redle

Församlingsråd

Ingvar Landälv, ordförande
Alf Andersson, omsorgsgrupp, mission, personal
Bengt Olsson, fastighet
Karl-Erik Lindholm, ekonomi, personal, teknik
Zjenja Malmlöf, musik
Håkan Flank, äldsterådet, media

es.nakrykagoksobfsctd@rf

Historia

Församlingen har sina rötter i ett socialt arbete som startade på 1930-talet. Baptistungdomar samlade in pengar till soppkök i Stockholm (Kreuger-kraschen hade gjort många arbetslösa med fattigdom som följd). När det projektet avslutades användes de resterande pengarna för att starta ett pojkhem i Nockeby. 

1939 flyttade detta pojkhem ut till Villa skoga i Kungsängen. Församlingen möttes i början i källaren i pojkhemmet. Visionen vid starten var att samla de kristna i området, att hålla regelbunda gudstjänster och att nå ut i området framför allt genom barn- och ungdomsarbete.

Ett viktigt ledord i församlingens barndom var 1 Korintierbrevet 12 om lemmarna och kroppen. Man betonade speciellt att alla är olika men beroende av varandra. Församlingen hade redan från början en öppen ekumenisk profil, vilket inte var så vanligt på den tiden.

Några årtal ur församlingens historia

1932 Svenska Baptisternas Ungdomsförbund (SBUF) startar pojkhem i Nockeby.

1938 ”Villa Skoga” i Kungsängen inköps för c:a 70 000:-

1939 Pojkhemmet flyttar från Nockeby till ”Villa Skoga” i Kungsängen.

1951 Ynglingahemmet (YH) invigs för ett fortsatt gruppboende för de pojkar som blivit för gamla för att bo kvar på pojkhemmet. Samma år startar personalen på YH under ledning av föreståndaren Gerhard Thorsell söndagsskola i källarlokalen.

1952 Scoutverksamhet, Goda Kamrater (GK) startas i samma lokal. Gerhard Thorsell får samma år en vision om en frikyrka i Kungsängen och tomten intill YH inköps för ändamålet.

1958 Kungsholmens Baptistförsamling börjar med predikoverksamhet i Kungsängen, så kallad utpostverksamhet. Pastorerna Egron Gussander och Daniel Kviberg uppehåller predikoverksamheten.

1963 4 april bildar 19 personer Kungsängens Baptistförsamling, en församling som kommer att få ett ekumeniskt medlemsskap. I den första styrelsen kommer ordföranden från Sv. Baptistsamfundet, sekreteraren från Sv. Kyrkan och kassören från Sv. Missionsförbundet. Församlingen leds av en föreståndargrupp med delat föreståndarskap, en församlingsordning som följt församlingen hela tiden.

1972 Församlingen köper fastigheten av Baptisternas sociala mission.

1983 5 juni tar församlingen beslut om att bygga kyrka. Församlingen har då 66 medlemmar.

1984 4 mars installeras Claes Bystedt som pastor, första tiden på deltid. På kvällen den 24 juni tas första spadtaget för kyrkbygget. Församlingen har då 73 medlemmar.

1985 14 april inviger församlingen sin kyrka, Skogakyrkan. På kvällen samma dag döps 11 personer.

1984-1985 ingår församlingen i Baptistsamfundets satsning ”Utmaningen” och får ekonomiskt bidrag dels för pastorstjänsten och dels för kyrkbygget.

1987 I september månad uppgår Håtuna Baptistförsamling i Kungsängens Baptistförsamling. Församlingen har vid årets slut 130 medlemmar.

1993 I april månad firar församlingen sitt 30-årsjubileum. Församlingen har då 140 medlemmar och ungdomsarbetet omfattar 90 barn och ungdomar.

1996 Församlingen har vid årets slut 200 medlemmar.