Serbien

Serbien

En romsk pastor, vid namn Vladica Idic, arbetar sedan ett antal år bland romer i Serbien. Romerna är marginaliserade och deras situation är mycket utsatt både andligt, materiellt och socialt. Visionen är att plantera tio nya församlingar på olika platser. Vladica och hans medarbetare har startat verksamhet på flera platser och har haft särskild framgång när det gäller barn och ungdomsverksamhet. Man kämpar dock med motstånd från olika samhällsaktörer. Vladica har även en svår situation i sin familj, med en av sönerna som har en kronisk sjukdom och fortlöpande behöver specialistbehandlingar.Skogakyrkan stöttar Vladica Idic`s pionjärarbete sedan 2015. Han har vid två tillfällen besökt vår församling och han rapporterar regelbundet om sitt arbete för Guds rike bland romer i Serbien.