Söndagsskola

Söndagsskolan

Är du ett barn? Då är du välkommen till söndagsskolan! Vi är med under starten på gudstjänsten och hänger sedan med våra ledare.

Vi har tre olika grupper.

Lilla gruppen är för barn som inte börjat förskoleklass ännu. Här får man som förälder gärna följa med och stötta om man vet att barnet behöver lite extra stöd. Här träffar vi nya och gamla kompisar, lyssnar på berättelser från Bibeln, pratar om Gud, ber, pysslar och leker.

Mellangruppen är för barn som går i förskoleklass – åk 3. Här lär vi oss mer om vem Gud är och vilka vi är. Vi pratar, lyssnar, tittar, skapar och ber. Vi avslutar med att fika tillsammans.

Stora gruppen är för barn som går i åk 4 och uppåt. Här lär vi oss mer om vem Gud är och vilka vi är. Vi pratar, lyssnar, tittar, skapar och ber. Vi avslutar med att fika tillsammans.

Fredagsklubben
En fredag i månaden kl 18 – 19:15, se kalender och instagram @skogakyrkankids