Indien

Hope Education India Project

Hope Education India Project 

Ett utbildningsprojekt i Kolkataområdet, Indien. 
De flesta invånarna där är flyktingar från Bangladesh, och många kan varken läsa eller skriva. De flesta barnen arbetar i stället för att gå i skolan. De erbjuds att gå i skola och få hjälp med skoluniform, skolmaterial, läxläsning och stöd att fullfölja sin skolgång. Det finns också undervisning i teckning och gitarrspel. 
Speciella dagar ges undervisning och information till föräldrarna om hälsa, utbildning, barns rättigheter och om samhället 

Kvinnorna erbjuds utbildning i hantverk, matematik, budgetering och entreprenörskap. När de är klara länkas de till ett institut för mikrolån för start av egen verksamhet. 
Varje vecka undervisas 12 män och kvinnor som inte kan läsa. 
I undervisningen ingår hälsolära, samhällskunskap samt sociala färdigheter med kristna värderingar som grund. 
Genom hantverkstillverkning kan kvinnorna öka familjens inkomster. Det ger kvinnor och barn en bättre ställning och familjen får råd att utbilda sina barn.Projektet drivs av Maria Sandberg med make Dev samt indiska medarbetare.