Omsorgsgrupp

Omsorgsgruppen i Skogakyrkan.

Vår övertygelse är att församlingen är en del av Kristi kropp, som i sina olika delar är till för varandra. 

Omsorgsgruppen är ett samlande team som hjälps åt att se människors behov och styrkor. Vi arbetar för att koppla ihop människor som kan vara ett stöd för varandra.  

Vi finns till för Dig som är en del av Skogakyrkans gemenskap genom medlemskap eller regelbundna besök i våra sammankomster. 

Exempel på våra insatser är telefonsamtal, enskilda samtal, själavård, förbön, rådgivning, hembesök, besök på äldreboenden, sjukhusbesök, stöd till barnfamiljer i olika former, bilskjuts, stöd vid läkarbesök, praktisk hjälp i hemmet, etcetera.

Du når oss på es.nakrykagoksobfsctd@grosmo