Personuppgiftspolicy

Om du är medlem i församlingen, deltar i vissa återkommande aktiviteter, anmäler dig till våra arrangemang eller till vårt nyhetsbrev, behöver vi spara personuppgifter om dig. Här beskriver vi mer om vad vi sparar och hur vi använder uppgifterna.

Policyn gäller från 25 maj 2018 och uppdaterades senast 21 september 2020 (tillägg för anmälningsformlär).

Medlemmar i församlingen

Du blir medlem i församlingen genom dop, bekännelse eller så kallat flyttningsbetyg från annan församling. I samband med medlemskapet registrerar vi dina kontaktuppgifter samt följande: datum för födelse, dop och medlemskap. Vi registrerar även om medlemskapet sker genom dop eller vilken församling du kommer ifrån.

Vi använder dina uppgifter för att kunna informera och hålla kontakt med dig som medlem samt för att ha underlag att rapportera statistik till Evangeliska Frikyrkan (EFK) ett samfund som församlingen är en del av.

Väljs eller utnämns du till en ledande post/styrelse/arbetsgrupp i församlingen eller är kontaktperson för en grupp kan detta anges i registret och i vissa fall dina kontaktuppgifter anges på församlingens webbsida och/eller i annan kanal för information.

Församlingen kan ta fram adresslista över medlemmar och deras kontaktuppgifter inklusive födelsedatum. Den listan kan lämnas ut i pappersform till medlemmar eller distribueras digitalt i pdf-form.

Församlingen samverkar med mission i EFK och ser det som viktigt att våra medlemmar håller sig informerad om det arbete som vi är med och stöder. Det innebär att vi kan lämna ut dina kontaktuppgifter till EFK för att du skall få information om dess arbete i Sverige och övriga världen. EFK får använda adresserna tills du själv meddelar dem att du inte längre vill ha information. Du stoppar information från EFK på telefon 019-16 76 00 eller es.kfeobfsctd@ofni.

När du flyttar till annan församling kan du begära och få ett flyttningsbetyg som du överlämnar till den församling som du flyttar till. När du lämnar församlingen tar vi direkt bort dig som medlem och inom ett år raderas dina uppgifter. Se även avsnittet ”Deltagare i församlingens verksamheter”.

Är du döpt i församlingen sparar vi dina uppgifter med personnummer, namn och datum för dopet i ett särskilt dopregister. Du kan när som helst ställa fråga till församlingen om när du döptes. Vill du av någon anledning bli borttagen från dopregistret meddelar du det till församlingen som då tar bort alla uppgifter om dig utom dopdatumet, som sparas för församlingens statistik.

Deltagare i församlingens verksamheter

Du är alltid välkommen att delta i församlingens aktiviteter, även om du inte är medlem. Det gäller för såväl barn och ungdomar som för vuxna. I vissa aktiviteter behöver vi registrera dina kontaktuppgifter, födelsedatum eller i vissa fall personnummer i ett särskilt kontaktregister. För yngre deltagare kan vi även be om att få kontaktuppgifter till vårdnadshavaren för att kunna informera direkt till denne.

Vi gör denna registrering för att ha underlag att rapportera statistik till Evangeliska Frikyrkan (EFK). Ditt namn och födelsedatum kan i vissa fall lämnas till samfund, studieförbund, kommun eller motsvarande i samband med ansökan av bidrag eller kontroll av underlaget för bidrag. Uppgifterna ger också möjlighet att bjuda in till kommande verksamheter. Statistikuppgifterna är värdefulla för såväl församlingens som samfundets gemensamma utvärdering av verksamheten.

Församlingen kan ta fram adresslista över övriga deltagare i verksamheter och deras kontaktuppgifter inklusive födelsedatum. Den listan kan lämnas ut i pappersform till medlemmar och deltagare eller distribueras digitalt i pdf-form.

Uppgifterna sparas så många år som krävs för att finnas tillgängliga för kontroll från bidragsgivare, för närvarande det år som statistiken senast rapporterats för plus tre år. Därefter tas alla uppgifter bort.

När församlingen ordnar aktiviteter tillsammans med andra församlingar/föreningar, kan vi meddela dina kontaktuppgifter till den församlingen/föreningen för de som närvarar i aktiviteten.

Deltagande i arrangemang

Församlingen ordnar församlingsläger och andra arrangemang som kräver anmälan. De uppgifter du lämnar i anmälan används för att planera och utvärdera arrangemanget (t.ex. mat, logi, lokalbehov och deltagarlistor för barn och ungdomsledare) och för att skicka ut information till dig om arrangemanget (se stycket ”e-postutskick”). Anmälningslistor för dessa samlingar sparas tills det bjuds in till nästa liknande samling men sparas inte längre än två år.

När församlingen bjuder in till andras arrangemang gäller deras regler för hur uppgifterna sparas.

E-postutskick

Vi använder MailChimp som plattform för en del av vår e-postkommunikation. När du anmäler dig till våra nyhetsbrev eller arrangemang innebär det att ditt namn, e-postadress och eventuella gruppval (ämne för nyhetsbrevet, ålder, valt seminarium och liknande om utskicket skiljer sig för olika grupper) förs över till MailChimp (vars servrar ligger i USA) där det hanteras enligt deras Privacy Policy och Villkor. Du kan ändra dig när du vill, och avanmäla dig från fortsatta utskick genom att klicka på länken nedtill i varje utskick eller kontakta oss enligt nedan.

Formulär för anmälan, bön och kontakt

Här på webbsidan finns formulär för att göra anmälan, skicka in böneämnen eller komma i kontakt med oss. Uppgifter du fyller i där sparas på vår webbserver (som ligger i Danmark) och skickas via e-post till den eller de som ansvarar för att ta emot informationen. E-post är inte en säker kanal och vi uppmanar dig därför att aldrig skicka känslig information den vägen.

Anmälan till gudstjänster eller samlingar med begränsat antal deltagare görs i samarbete med Paloma in Sweden AB (paloma.se) som är personuppgiftsbiträde för anmälningsuppgifterna. Uppgifterna används endast för kommunikation om din bokning och tas bort inom ett par veckor.

Besök på vår webbsida

När du besöker vår webbsida sparar webbservern automatiskt information om ditt besök. Den består av tidpunkt, din IP-adress och vilken sida du frågat efter. Dessa uppgifter används till aggregerad statistik för att förstå hur webbsidan används. Detaljuppgifter (inklusive IP-adress) tas bort löpande och senast inom två år.

Om du loggar in som medlem på webbsidan, skapas en sessions-kaka (cookie) med ett unikt nummer för att hålla reda på inloggningen. Inloggnings-kakan tas bort när du stänger webbläsaren. Om du väljer ”kom ihåg mig” när du loggar in, skapas ytterligare en kaka för att komma ihåg din inloggning. Den tas bort efter ett år, eller när du själv tar bort alla kakor för domänen i webbläsaren. Dina kontouppgifter för inloggning sparas i en databas hos vårt webhotell i Danmark.

Församlingskontakt

Har du frågor eller vill ha information om uppgifter som församlingen har registrerade om dig vänder du dig till församlingen:

Kungsängens Baptistförsamling (org-nr 813200-0707),
Skogakyrkan
G:a Landsvägen 6
196 30 Kungsängen

es.nakrykagoksobfsctd@ofni

Se även kontakt-sidan.